Beidh an ócáid ​​seo ar siúl trí Ghaeilge/ This event will take place through Irish.

Tá borradh tagtha ar scríbhneoireacht, ealaín, agus taibhléiriú na Gaeilge le blianta beaga anuas, a bhuí leis an tacaíocht atá á cur ar fáil ag réimse comharghrúpaí corraitheacha éagsúla. Tiocfaidh Ciara Ní É agus Eoin Mc Evoy le chéile le plé a dhéanamh ar cheann amháin de na grúpaí sin, mar atá AerachAiteachGaelach, agus an ceangal atá idir an ealaín, an aiteacht, agus an Ghaeilge. Déanfar léamh beag freisin agus gheobhaimid blaiseadh de ghlórtha sainiúla na bhfilí ildánacha seo.

Is comharghrúpa LADTA+ ealaíne é AerachAiteachGaelach a cuireadh ar bun ag tús 2020. Tá 60 ball LADTA+ sa ghrúpa idir scríbhneoirí, cheoltóirí, dhrámadóirí, thaibheoirí draig agus  alaíontóirí agus feidhmíonn sé go hiomlán trí mheán na Gaeilge. 

Irish language writing, arts and performance has seen a blossoming in recent years with the support and nurturing of exciting and diverse collectives. Ciara Ní É and Eoin Mc Evoy come together to discuss one such group, AerachAiteachGaelach, and the intersection of art, queerness, and the Irish language. We’ll also be treated to some live performances from these talented poets.

AerachAiteachGaelach (AAG) is a queer arts collective founded by Ciara Ní É and Eoin Mc Evoy in 2020 which operates through the medium of Irish.They have over 60 members and the collective supports practitioners of a wide variety of art forms – playwrights, writers, musicians, drag performers and visual artists.  

Event Location

An Taibhdhearc

19 Middle St, Galway, H91 RX76

BOOK NOW Back to What's On

The main auditorium is step free, and there are accessible toilet facilities. There are two accessible parking spaces either end of Middle Street and three spaces on Saint Augustine Street opposite. There is a Loop system. HEPA filter will be in use